Wettelijke Informatie


Algemeen

Deze website is eigendom van VitaVitale.be. Opstal 2 – 9800 Petegem-aan-de-leie (Deinze). Ondernemingsnummer: 0689.823.418. Tel. 0468 / 23 98 38 e-mail: pam@vitavitale.be Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VitaVitale.be of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. VitaVitale.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VitaVitale.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. VitaVitale.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VitaVitale.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. VitaVitale.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. VitaVitale.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Deinze bevoegd.

Privacy Policy

VitaVitale verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u met ons contact opnemen via pam@vitavitale.be.

1) Verwerkingsdoeleinden

VitaVitale verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer.

2) Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

3) Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met VitaVitale verbonden zijn; VitaVitale garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

4) Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

5) Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen (indien van toepassing), de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om contact met ons op te nemen via pam@vitavitale.be.

6) Direct marketing

Persoonsgegevens worden niet gebruikt met het oog op direct marketing.

7) Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookie Policy

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, gaat u akkoord met deze cookies.

1) Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op je computer, smartphone of tablet worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een app.

2) Welk soort cookies gebruiken wij?
Functionele en statistische cookies zorgen ervoor dat onze websites werken zoals het hoort, en brengen het gebruik van de websites in kaart brengen voor analyse en onderzoek. Dit soort cookies wordt door ons gebruikt.

Aanbevelingscookies zorgen ervoor dat we de inhoud van onze websites voor jou kunnen optimaliseren. Zonder deze cookies krijg je een standaard aanbod. Dit soort cookies wordt door ons niet gebruikt.

Advertentiecookies worden gebruikt om op basis van je surfgedrag op onze websites advertenties op jouw maat te kunnen tonen. Ook zonder die advertentiecookies zie je reclame, maar ze zal minder op jou afgestemd zijn. Dit soort cookies wordt door ons niet gebruikt.

Socialemediacookies worden gebruikt om de integratie van sociale media zoals bijvoorbeeld Youtube, Facebook of Twitter op onze websites mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan je bijvoorbeeld niet langer artikels op sociale media delen of bepaalde content van die sites bij ons zien. Dit soort cookies wordt door ons niet gebruikt.

3) Hoelang blijven cookies bestaan?
Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser of app. Zodra je je browser of app sluit worden die cookies automatisch gewist.

Permanente cookies blijven op je computer, tablet of smartphone staan, ook als je de browser of de app sluit. Ze maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken. Ze blijven op je apparaat staan tot hun einddatum bereikt is, een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert.

4) Wie plaatst en beheert cookies?
Derdepartijcookies (third party) zijn cookies die een derde partij plaatst en beheert. Ze worden geplaatst tijdens je bezoek aan onze website. Ze zorgen er voor dat bepaalde gegevens door je bezoek aan derden verzonden worden.

5) Wat met je privacy?
Derde partijen kunnen je niet identificeren aan de hand van je gegevens die werden opgeslagen in die cookies.

6) Cookies weigeren?
Je kunt de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org.